Partnerzy

Znamy potrzeby biznesu - dlatego możemy zaproponować Państwu kompleksową obsługę z zakresu usług finansowych i prawnych. W jednym biurze, znajdującym się w samym sercu Warszawy, ulokowaliśmy 5 prestiżowych firm, które istotnie wspomogą działanie przedsiębiorstwa. Nasza praca zaoszczędzi Państwa czas i pieniądze. Dzięki współpracy na wielu płaszczyznach z doświadczonymi i uznanymi na rynku spółkami specjalizującymi się w dziedzinach organizacyjno-prawnych oraz finansowo-księgowych: rachunkowości i sprawozdawczości – TMJ Proffesional Sp. z o.o., consultingu i wycenach - AVCS Sp. z o.o., doradztwie z zakresu wspierania debiutów giełdowych (IPO) i usługach korporacyjnych EBC Solicitors S.A., czy też w usługach doradztwa prawnego - Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp.k., możemy zapewnić naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie, osiągając przy tym efekt synergii.

Pełen profesjonalizm, efektywność, solidność i kompetencja są naszymi dewizami. Wiemy, co jest istotne przy prowadzeniu biznesu, dlatego dajemy naszym klientom dokładnie to, czego potrzebują i sprawiamy, że zyskują oni pewność, że powierzone nam zlecenia wykonywane są rzetelnie, przez zespół praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Konsultacje z naszymi specjalistami skoncentrowane są wokół Państwa wymagań, co przynosi wymierne korzyści i pozwala na zminimalizowanie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Wszystkie projekty realizujemy z zachowaniem niezależności, obiektywności oraz poufności danych.

EBC Solicitors S.A.
AVCS Sp. z o.o.
Kancelaria Adwokacka Osiński i Partnerzy sp.k.
TMJ Professional Sp. z o.o.
Snow Sp. z o.o.
Partnerzy /

EBC Solicitors S.A.

http://www.ebcsolicitors.pl

Od 4 września 2012 roku notowana na rynku New Connect, niezależna Spółka, specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych, posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek New Connect). Działalność Spółki ukierunkowana jest w głównej mierze na świadczenie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie kompleksowego wsparcia na wszystkich etapach wprowadzania spółek do obrotu zorganizowanego. Spółka posiada również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital.

Partnerzy /

AVCS Sp. z o.o.

http://www.avcs.pl

Spółka powstała w 2008 roku poprzez wydzielenie ze spółki A&E Consult Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. jednego z obszarów działalności, związanego z usługami aktuarialnymi. W chwili obecnej poza wycenami rezerw na świadczenia pracownicze AVCS Sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług z zakresu oszacowania zarówno podmiotów gospodarczych, jak i składników aktywów i pasywów oraz szeroki wachlarz usług z zakresu corporate finance.

Management Spółki posiada wieloletnie doświadczenie w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym także o znaczeniu strategicznym. Uczestniczył przy licznych transakcjach fuzji i przejęć, ofertach na rynku publicznym oraz procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Partnerzy /

Kancelaria Adwokacka Osiński i Partnerzy sp.k.

http://www.kaos.pl

Profesjonalna kancelaria adwokacka, specjalizująca się w obsłudze podmiotów gospodarczych, skupiająca adwokatów i radców prawnych. Działa na rynku krajowym i zagranicznym, wspomagając klientów przy zakładaniu i likwidacji Spółek, fuzjach i przekształceniach, a także przy wprowadzaniu podmiotów na rynek kapitałowy. Specjalizuje się też m.in. w prawie handlowym, telekomunikacyjnym, procesowym, prawie nieruchomości i reaktywacji spółek.

Partnerzy /

TMJ Professional Sp. z o.o.

http://tmjpro.pl/

Powstałe w 2008 roku biuro, świadczące usługi w zakresie rachunkowości, prawa finansowego i podatkowego. Oferuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodu i rozchodu, a także dokumentacji kadrowej. Wspomaga klientów w zakresie doradztwa dotyczącego prawa rachunkowego i podatkowego, dostarczając właścicielom i kadrze zarządzającej przedsiębiorstw niezbędnych informacji. Management Spółki szczególną uwagę zwraca na bieżącą współpracę z klientami, którym udziela wszechstronnych informacji o sytuacji finansowej.

Partnerzy /

Snow Sp. z o.o.

http://www.snowconsulting.pl/

Biuro doradcze, zajmujące się sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych według Polskich Standardów Rachunkowości, jak również MSR/MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Specjalizuje się także w  przekształceniu sprawozdań z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

© 2014 WBS Audyt Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybierz język: PL EN