O nas

WBS Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3685.

Najwyższą wartością w naszej pracy jest kapitał intelektualny, wobec czego inwestujemy w wiedzę i ROZWÓJ umiejętności naszych pracowników, zapewniając najlepsze warunki do ich samorealizacji. Doskonała orientacja na rynku oraz uwaga skupiona na potrzebach naszych Klientów determinują nasze podejście. Swoje doświadczenia w zakresie usług atestacyjnych i kompilacyjnych wykorzystujemy np. w projektach due diligence.

Naszym celem jest dostarczanie klientom usług o najwyższej jakości.

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

Nasze usługi

Marcin Wasil

Prezes zarządu, Biegły rewident nr 9846

Nasze prace przeprowadzane są zgodnie ze standardami polskimi oraz międzynarodowymi (MSRF). Usługi audytorskie realizujemy głównie w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno wg PSR jak i wg MSR/MSSF, a także badań środków funduszy i programów unijnych.

Audyt ustawowy i kontraktowy

 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości
 • badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz przygotowanie spółek do wprowadzenia na giełdę
 • badania wynikające z KSH – poprzedzające fuzje i przejęcia, audyt aportów
 • audyt związany z wyceną przedsiębiorstwa
 • audyt systemów kontroli
 • audyt nadużyć – identyfikujemy i oceniamy ryzyko przestępstw gospodarczych, zapobiegamy i prowadzimy dochodzenia
 • audyt przedzakupowy (due diligence)
 • audyt systemów informatycznych w ramach wsparcia badań sprawozdań finansowych oraz dla potrzeb certyfikacyjnych

Doradztwo i inne usługi

 • doradztwo w zakresie rachunkowości- analiza rachunkowości prowadzonej wg MSSF oraz polskich zasad rachunkowości, doradztwo w zakresie inwentaryzacji, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej, sporządzanie i przekształcanie sprawozdań finansowych
 • doradztwo w zakresie rachunkowości podatkowej i zarządzania ryzykiem podatkowym nadzór księgowy
 • dokumentacja cen transferowych
 • doradztwo w zakresie wdrażania systemów informatycznych wdrażanie MSR/MSSF

Due Diligence

Jarosław Żyła

Partner, Biegły rewident nr 12618

Spółka WBS Audyt Sp. z o.o. w ostatnich trzech latach przeprowadziła kilkadziesiąt projektów typu Due Diligence. W swojej dotychczasowej działalności zbudowaliśmy zespół specjalistów w zakresie głównych segmentów gospodarki oraz wypracowaliśmy procedury zabezpieczające intencje inwestorów w obszarze nabywanych aktywów finansowych. Nawiązaliśmy także relacje z innymi specjalistami w wybranych dziedzinach, w celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestora, poprzez przeprowadzanie dodatkowych audytów technicznych np. w zakresie prawa budowlanego, oceny funkcjonowania instalacji chemicznych itd. Powyższe rozwiązania przyczyniły się do usprawnienia całego procesu, jak również, do zminimalizowania ryzyka transakcyjnego potencjalnego akcjonariusza/udziałowca Spółki.

Audyt

Justyna Szymanowska

Manager Działu Audytu

Biegli Rewidenci oraz specjaliści WBS Audyt posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami działającymi w różnych sektorach gospodarki.

Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości badanie sprawozdań finansowych oraz wartość dodaną z audytu, w postaci doradztwa w zakresie procesów kontroli i procedur wewnętrznych, a także w zakresie bezpiecznego i efektywnego rozliczania podatków. Działania te pozwalają zminimalizować ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wybierz język: PL EN